Tag Archives: گلشيفته فراهاني

به بهانه گلشیفته فراهانی: ذهن دین زده،جامعه دینی،و تأثیر آن بر ادراک

دیشب خیلی‌ بهم خوش گذشت! در جمعی‌ بودم که همه ایرانی‌ بودن، خنده رو، و شاد. بحث‌های خوبی‌ در مورد وقایع اتفاقیه همچون گلشیفته فراهانی کردیم. چیزی که خیلی‌ برای من جالب بود این بود که با تشبیه کار گلشیفته به کار پیامبران،ایرانیان توجه بیشتری به حرف مخاطب میکنند، و در آخر بیان میکنند که “حرف جالبی‌ بود،” “باید بیشتر فکر کنم.” مثلا، با تشبیه کار گلشیفته به کار حضرت ابراهیم که تمام بت‌های بزرگترین و مهم‌ترین بتکده شهر اور را خراب کرد، افراد متوجه وجوه دیگر کار گلشیفته میشوند. البته دیشب اولین بار نبود که از تمثیل پیامبر گونه استفاده کردم، ولی‌ تأثیر این جور تمثیل‌ها چشم گیر هست.حالا شما ممکن هست بپرسید چرا اینطوری هست؟

من فکر می‌کنم این موضوع از برکات ۳۲ سال داستانسرایی آخوند‌ها در مدارس ابتدایی،راهنمایی‌،دبیرستان،دانشگاه،رادیو، و تلویزیون هستش. جوری بر مغز همه ما، که در ایران بزرگ شدیم، و مدرسه رفتیم، تأثیر گذاشتند که علیرغم اینکه اغلب جوانان مذهبی‌ نیستند، ولی‌ برای مذهب احترام خاصی‌ قائل هستند.لطفا توجه کنید که این احترام خاصی‌ که برای مذهب قائل هستند هیچ ربطی‌ به وجود فرهنگ تحمل ندارد، که فرهنگ تحمل در ایران وجود ندارد.(اگر فکر می‌کنید فرهنگ تحمل در ایران وجود دارد، لحظه‌ای فکر کنید که برخورد جامعه ایرانی‌ با اهل سنت،دراویش، همجنسگرایان، … چه گونه هست!) بر گردیم به اصل مطلب، عرض می‌کردم که جوانان به حدیث، و قصّه پیامبران توجه خاصی‌ دارند علیرغم اینکه میدونند آخوند‌ها خالی‌ بند، دروغ گو، و ستمگر هستند. این امر شاید به این خاطر باشد که خاطرات بچگی‌ همه ما‌ها از قرائتی و صحبت‌های دینی مملو هست. مثلا،در و دیوار شهر تهران هر سال از سال پیش بیشتر حدیث،و آیه قرآنی، و گٔل واژه خمینی، مطهری، و خامنه‌ای به خود می‌بیند. خب این بر ذهن یک کودک ۷-۸ ساله تأثیر میگذارد، و شاید فکر کند این صحبت‌های دینی ارزش هستند.

به هر حال، کار گلشیفته همچون کار ابراهیم نبی بود، هردو بت شکن بودند.همون طور که همشهری‌های ابراهیم از دست ابراهیم جوان بسیار خشگین شدند و تصمیم به تنبیه وی گرفتن،کار گلشیفته هم ایرانیان زیادی رو خشمگین کرده، و گلشیفته جوان هم همچون ابراهیم محکوم شده که داخل آتش برود. آتشی که هیزمش رو هموطنان ایرانی‌ گلشیفته از هر جایی‌ که توانستن آوردند.

آتش برای ابراهیم “گلستان” شد، و قصّه ابراهیم جاودان شد، قصّه ابراهیم افسانه شد. ولی‌ گلشیفته نه قصّه هست، نه افسانه.گلشیفته در دنیای واقعی‌ زندگی‌ می‌کند، و همه ما  میدونیم پوست انسان در تماس با آتش میسوزد.

 

  شاید گلشیفته نه ابراهیم،بلکه ‌عیسی شد.Advertisements

Golshifteh Frahani: A Post-Revolution Revolutionary

Iranian actress, Golshifteh Farahani, posed nude for Le Figaro. Courageous act of rebellion against a very old,conservative, and religious mentality.The huge uproar that this picture has caused so far is amazing.But, it was expected.

Many Iranians in facebook, twitter, blogs are talking about it.Everybody is either defending, or attacking Golshifteh for her picture. Seems every Iranian feels obliged to comment on this matter.

When I saw this picture, the first thing I noticed was her eyes.  And Golshifteh’s eyes reminded me of Neda‘s eyes.

When they shot Neda, on that bloody Saturday afternoon of June 20, 2009, in Tehran, they did not think anybody would capture that great injustice, but a cellphone camera recorded a frantic scene that concluded with Neda looking into the camera for the last time. It was as if Neda was about to say something, to utter her last words,or maybe to ask for help. But, all she could do was to look, and die.

While Neda’s eyes was filled with shock, and disbelief of what was happening, she and Golshifteh,both, diffused one emotion: melancholia.

Golshifteh and Neda were both active supporters of Green movement. Both participated in rallies, and donned green apparels in the post-election days of June 2009. One was killed, the other had to go to  exile. Both were not needed by them.

They became symbols. Symbols of female rebellion? Youth dissent? Or,what? I still cannot explain what it is that Neda is a symbol of, or Golshifteh represents.

But it does not matter.

What matters is what both of them did to the Iranian conscious. Iranians love to be distracted of what is going on in their society. Instead of commenting on Iranian society, economy and politics, most Iranians prefer to talk about anything that does not involve Iran directly, and is a safe topic.

Neda’s murder reminded Iranians who the enemy is. Reminded them who is responsible for the atrocities happening in Iran on daily basis. It exposed that Ahmadinejad is not the culprit, but the all respectable, and holly Supreme Leader Ayatollah Khamenei is. A taboo was broken. Neda broke it.

In a society, that women’s  rights is non-existent, and all women are considered the honor, and the property of men, Golshifteh broke a taboo. She proclaimed eloquently that she owns her life, her body, and her mind. Her action will be remembered as one of the most sober acts of rebellion in modern Iran.

All on her own, Neda paid dearly for her wish of freedom and democracy.Will Golshifteh be alone? Will the divided Iranian society ostracize her? Or,will she be lauded as an icon?

Time will tell.

Wednesday, Early Morning,

January 18, 2012

%d bloggers like this: