عبدالکریم سروش نامه نوشتن به رهبر.

عبدالکریم سروش نامه نوشتن به رهبر. از سعدی، قرآن و هر چی‌ شما هم بگید استفاده کردند تا بگن خامنه‌ای کمی‌ انصاف، خامنه‌ای کمی‌ عدل، خامنه‌ای برو گم شو!

آخر مرد مؤمن، محمد نوری‌زاد که رسانه‌ ندارد در زندانی به نام تهران.مجبور هست نامه بنویسد. تو که در پرینستون هستی‌، میتونی‌ کمی‌ بیشتر از نامه نوشتن کار کنی‌ ها! میتونی‌ ویدئو بدی بیرون. میتونی‌ بیای در BBC و VOA حرف بزنی‌. میتونی‌ شبکه تلویزیونی درست کنی‌. نه اینکه مثله این زندانیان سیاسی ایران نامه بنویسی‌ به رهبر. آخر اثر نامه نوشتن از پرینستون به پاستور چی‌ هست؟! می‌خوای بگی‌ ما هم کاری کردیم این دفعه و نفرین کردن نبود؟!!

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: